Επαγγελματικές κάρτες Διαστάσεις: 8,5 x 5cm
1 όψη   2 όψεις
Τεμάχια Τιμή χωρίς πλαστικοποίηση Πλαστικοποιημένες   Τιμή χωρίς πλαστικοποίηση Πλαστικοποιημένες
1000 22€ 35€   35€  40€
2000 35€ 47€   50€ 60€
4000 55€ 88   85€ 105€
6000 80€ 100€   105 115
10000 130€ 175€     145€ 195€ 
Η εκτύπωση γίνεται σε χαρτί 350γρ. Velvet, 4 χρωμία. Χρόνος παράδοσης 3-5 εργάσιμες ημέρες.
Αλλαγή της παλίας σας μακέτας από 10€ - Δημιουργία νέας μακέτας 30€ περισσότερα...

Φθηνές τιμές, υψηλή ποιότητα

Εκτύπωση εντύπων, φυλλαδίων Α5, Α4, Α3, Α6 και επαγγελματικών καρτών σε ανταγωνιστικές τιμές.

Προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές μας χαμηλές χωρίς να μειώνουμε την ποιότητα. Οι πλήρως ικανοποιημένοι πελάτες μας, μας δίνουν την δύναμη να συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε σε πολύ φθηνές τιμές.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία, μέσω τηλεφώνου ή στο email μας : info@marketingdeal.gr

* Δίπλωμα εντύπων για έντυπα Α5, Α4, Α6 : +5€/1000άδα για δίπτυχα, τρίπτυχα, ζίκ ζάκ, μέση-μέση.
** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.