5000 ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α5
ΜΟΝΟ 89 €

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - Τυπώστε 5000 διαφημιστικά φυλλάδια μεγέθους Α5 (148 × 210 χιλιοστά) μόνο με 89€

Επικοινωνήστε ΤΩΡΑ μαζί μας στο
695 17 07 645

 

5000 ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α4
ΜΟΝΟ 159 €

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - Τυπώστε 5000 διαφημιστικά φυλλάδια μεγέθους Α4 (210 × 297 χιλιοστά) μόνο με 159€

Επικοινωνήστε ΤΩΡΑ μαζί μας στο
695 17 07 645

 

10000 ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α5
ΜΟΝΟ 130 €

Τυπώστε 10000 διαφημιστικά φυλλάδια μεγέθους Α5 (148 × 210 χιλιοστά) μόνο με 130€

Επικοινωνήστε ΤΩΡΑ μαζί μας στο
 695 17 07 645

 

10000 ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α4
ΜΟΝΟ 240 €

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - Τυπώστε 10000 διαφημιστικά φυλλάδια μεγέθους Α4 (210 × 297 χιλιοστά) μόνο με 240€

Επικοινωνήστε ΤΩΡΑ μαζί μας στο
695 17 07 645

 

20000 ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α5
ΜΟΝΟ 230 €

Τυπώστε 20000 διαφημιστικά φυλλάδια μεγέθους Α5 (148 × 210 χιλιοστά) μόνο με 230€

Επικοινωνήστε ΤΩΡΑ μαζί μας στο
695 17 07 645

 

20000 ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α4
ΜΟΝΟ 430 €

Τυπώστε 20000 διαφημιστικά φυλλάδια μεγέθους Α4 (210 × 297 χιλιοστά) μόνο με 430€

Επικοινωνήστε ΤΩΡΑ μαζί μας στο
695 17 07 645

* Δίπλωμα εντύπων για έντυπα Α5, Α4, Α6 : +5€/1000άδα για δίπτυχα, τρίπτυχα, ζίκ ζάκ, μέση-μέση.
** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.